Gluten- en/of alcoholintolerantie

In onze gemeente hebben we steeds meer te maken met leden die gezondheidsklachten krijgen bij gebruik van gluten en/of alcohol. Zelfs bij het gebruiken van zeer kleine hoeveelheden kunnen deze klachten zich voordoen. Wij weten inmiddels van een aantal gemeenteleden dat zij de vieringen van het Heilig Avondmaal noodgedwongen moeten mijden; dit om te voorkomen dat na het nuttigen van brood en wijn gezondheidsklachten ontstaan. Om als kerkenraden tegemoet te komen aan de wens van gemeenteleden toch, met enige aanpassingen, deel te kunnen nemen aan de vieringen willen wij graag weten hoeveel leden het betreft. Daarom de oproep aan u die het aangaat u in verbinding te stellen met de scriba van uw kerkenraad.