God blijft nodigen

Eindelijk! Afgelopen zondag mochten we weer bij elkaar komen rondom ‘Brood en Beker’. Ds. G.J. Mink was onze voorganger bij beide diensten en de lezingen waren uit Openbaringen 1 en 2. Daar gaat het over de verschijning van Jezus aan Johannes tijdens zijn verbanning op Padmos. De verschijning van Jezus liet hem zien, dat Hij zijn gemeenten nooit in de steek laat. Ook wij mogen daar nog steeds getuigen van zijn, dat bleek wel met deze bijzondere Avondmaalsdienst. Anders dan anders, maar zo kostbaar!
Tijdens deze dienst dacht ik terug aan mijn eigen belijdenis. Toen ik 20 was trouwde ik, en in datzelfde jaar deden wij ook belijdenis. Dit zijn twee waardevolle momenten in mijn leven geweest, momenten ook waar ik nooit een seconde spijt van heb gehad. Ons leven samen werd gezegend en God maakte en maakt daar deel van uit. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar terugkijkend zijn wij altijd ‘gedragen’ als dat nodig was. Ik zeg vaak dat ik niet zou weten wat ik zonder Hem zou moeten beginnen.
Al aan het begin van de kerkdienst van afgelopen zondag voelde ik de aanwezigheid van Jezus. Het was een bevestiging, net als bij Johannes op Padmos, dat Hij, wat er ook op aarde gebeurt, er altijd voor ons zal zijn.
Het valt allemaal niet mee, afstand houden waar we willen knuffelen, neuriën waar we willen zingen, thuisblijven waar we uit willen gaan en vakanties, die totaal anders worden dan we hadden gepland. Houd echter moed en houd vol, blijf vasthouden aan de liefde van Jezus en laat deze liefde door je heen werken naar anderen. Straal uit dat je christen mag zijn, je zult merken dat de wereld vanzelf meer kleur krijgt en als je het zwaar hebt in je leven, leg het bij hem neer. Ik weet zeker, Hij helpt je dragen!

Meeleven
Inmiddels zitten we volop in de vakantietijd. Het is fijn om op te kunnen laden en even afstand te kunnen nemen van ons dagelijks bestaan. Laten we echter de mensen thuis, degenen die onder behandeling zijn, de chronisch zieken, de
eenzame mensen en hen die met psychische zorgen kampen niet vergeten. Voor hen is dit vaak een periode van extra eenzaamheid en zorgen. Gods zegen gewenst!

Goede dagen gewenst en voor hen die met vakantie gaan, een fijne tijd gewenst om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Ga met God!
Zelf ben ik afwezig van 27 juli t/m 24 augustus.
Een vriendelijke groet, Mieke van ’t Veer.