God zien!

Wat is het fijn dat we (gedeeltelijk) weer mogen zingen in de kerk! Er wordt weleens gezegd: ‘zingen is twee keer bidden’ wat mooi om dit weer te kunnen doen als gemeente en weer letterlijk de lofzang gaande te houden!
Ds. Vroegindeweij, deelde de tekst uit Exodus 33, waar het volk Israël voor de tweede maal de 10 geboden kreeg uitgereikt en ze verder mochten trekken op weg naar het beloofde land. Mozes vroeg aan de Heer om Hem te mogen zien, en in 1 Korintiërs 13 waar de liefde centraal staat. Nee, God zien van aangezicht tot aangezicht is niet mogelijk, zelfs Mozes mocht slechts een glimp van achteren zien. Of zoals het in de brief aan de Korintiërs staat: nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Maar bovenal zei Mozes: als U niet zelf meegaat laat ons dan niet verder trekken! (ook iets om over na te denken in deze vakantie tijd).
Afgelopen zondag mocht er weer gedoopt worden en stond ds. Mink stil bij koning Hizkia, waar de profeet Jesaja de middelaar mocht zijn tussen de koning en God. Gedoopt zijn in de Naam van God de Vader, Jezus Christus de Zoon, en de Heilige Geest, die voor ons bidt en pleit, Naam boven alle namen!