Gods stappenplan

We mochten afgelopen zondagmorgen de eerste adventszondag vieren. Fleur en Merle Tanghé van de kinderkerk staken, op afstand, een kaars aan en zeiden een gedichtje op. Helaas liet de techniek ons in de steek en hadden we wel beeld hiervan, maar geen geluid. Ook was het niet gelukt om het mooie adventstuk dat gemaakt was goed in beeld te krijgen. We hopen dat deze bijzondere bijdragen aan de diensten a.s. zondag wel gedeeld kunnen worden. Dit mocht ons echter niet afleiden van een mooie en hoopvolle viering op een bijzondere dag, waarop we niet alleen de eerste adventszondag vierden, maar ons ook mochten voorbereiden op het Heilig Avondmaal.
Tijdens de dienst stond ds. Mink stil bij Jozua 24: 1-24. Hier roept Jozua (betekent: God redt) het volk bij elkaar en spreekt hij hen in Gods naam toe. Hij vertelt dat God met zijn volk is meegegaan, vanaf het moment dat hun voorouders nog ergens anders woonden en andere goden aanbaden. God heeft een stappenplan met zijn volk doorlopen en bewezen dat ze Hem kunnen vertrouwen. Zelf kunnen we dat stappenplan niet invullen, maar God gaf en geeft kracht, moed en een keuze. Jozua was daar een voorbeeld van. Gezegend met een goed strategisch inzicht, moed en het vermogen om de juiste keuzes te maken. Niet uit zichzelf, maar omdat hij zijn vertrouwen op God stelde. In onze tijd mogen we vooruit kijken naar het rijk van God dat in het verschiet ligt. Het nieuwe Jeruzalem. Toch twijfelen we vaak of dat nu wel echt zal komen, is God nog wel met ons bezig?
Bij ons had deze eerste advent een donkere rand, maar daarachter scheen ook het Licht! Onze buurvrouw was, in de leeftijd van 58 jaar, na een zwaar ziekbed ’s nachts overleden. Lang hebben we, met allen die in liefde om haar heen stonden, gebeden of God de behandelingen die ze onderging wilde zegenen. Helaas hielp er niets en werd de weg die ze als gezin moesten gaan steeds zwaarder. Deze weg ging door een diep dal en het lijkt dan of er geen God is. Toch mocht aan het einde, als door een wonder, de rust gevonden worden. Ze mocht vooruit kijken naar de thuiskomst bij God! Voor iedereen die om haar heen stond een lichtstraal in deze donkere tijd.
Om vooruit te kijken, moeten we ook terugkijken. Jezus, wiens Naam trouwens ook God redt betekent, was er al vanaf het begin, zelfs voor de Schepping. Hij was bij Abraham, Isaäk, Jozua, onze buurvrouw en Hij is ook bij ons. We mogen vooruit kijken naar Kerst, naar het Licht van de waar geworden Belofte! We kunnen Gods stappenplan niet zelf invullen, we kunnen Hem op eigen kracht niet eens trouw blijven. We hebben Hem nodig om ons kracht en moed te geven en een richting in de keuzes die we maken. En soms vind je dan alles terug in een gezongen lied!

Al wat ik doe, al wat ik wil,
Het is te zwak, te koud,
Maar sterk en vurig wordt de ziel
Wanneer zij U aanschouwt.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw Naam in ’t oor
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet, Mieke van ’t Veer.