Goud van Noord

Door de huiscatechese, de belijdeniskring en de Mannenkring is in het afgelopen seizoen gecollecteerd voor ‘Goud van Noord’, de stichting in Rotterdam-Noord, waar
ds. Robbertsen als buurtpastor werkzaam is. In de dienst van afgelopen zondag kon al een mooie tussenstand van € 516,- worden meegegeven.
Hartelijk dank voor de bijdrage.