Graag uw aandacht ! W.C.B. (2)

!   G R A A G   U W   A A N D A C H T   !

De W.C.B. voor werkzoekenden…
 
In navolging op het enkele weken geleden geplaatste introductiebericht van de
Werk-Contacten-Bank komen we nu met een volgend bericht, bestemd voor
werkzoekenden
binnen onze gemeente.

We realiseren ons dat het om een gevoelig onderwerp gaat. We hebben het idee
opgevat om mensen zoals u (in deze benarde situatie als werkloosheid) in contact
te brengen met mogelijke nieuwe werkgevers. We zullen hier uiteraard, wat ook
onze plicht is als diaconie, zorgvuldig mee omgaan en willen benadrukken dat we
aangemelde gemeenteleden geen ‘dienstbetrekkinggarantie’ kunnen bieden.

Zoals al eerder aangegeven zijn we mede afhankelijk van een actieve houding van
álle gemeenteleden! Het slagen van de W.C.B. valt of staat met de bereidwilligheid
van gemeenteleden om de W.C.B. op wat voor manier dan ook in gedachten te
houden.
Dit kan door bijvoorbeeld een open oog en oor in familie-, vrienden-, eigen branche-
en werkkring te houden zodat we uiteindelijk voor onze werkzoekenden tot een
mooi resultaat kunnen komen. We doen daarom ook een beroep op uw medewerking!
De eerste reactie van een gemeentelid, die een vacature weet bij een bedrijf in
zijn eigen branche, is recent binnengekomen. Op dit soort reacties hopen wij…

Welke mogelijkheid heeft u als werkzoekende?
Meld u aan via diaconie@hervormdsliedrecht.nl, geef hierbij aan:
> naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
> wat voor soort functie u zoekt
> ingangsdatum, per direct of per …
> vol- of deeltijd
> leeftijd
> diploma’s
> werkervaring

Wat doet de W.C.B. vervolgens?
Zodra er een aanvraag binnen is (zowel van werkgever als werkzoekenden) zal de
W.C.B. dit filteren en waar wij denken dat het gevraagde profiel en de gewenste
functie (enigszins) overeenkomen zullen we beide personen hiervan op de hoogte
brengen.
De verdere actie ligt vanaf dat moment bij de werkzoekende om in contact te komen
en een vervolgafspraak te maken. Mocht u toch geen interesse hebben in de functie/baan
dan verzoeken wij u dit graag z.s.m. aan ons en aan de mogelijke werkgever door
te geven door even te bellen of te mailen.
Mocht het na een sollicitatiegesprek wel of niet gelukt zijn dan horen wij dat graag
op eerder genoemd e-mailadres.

Gebruik van de website www.hervormdsliedrecht.nl?
Het gebruiken van de website zullen we na de zomervakantie verder uitwerken.
Hier zal dan extra informatie op te vinden zijn zoals enkele gegevens m.b.t. de
werkzoekenden
maar ook welke functies er beschikbaar zijn.
Uiteraard gaan we ook hier zorgvuldig mee om.
Verdere informatie hierover zal te zijner tijd met desbetreffende personen besproken
worden.

De diaconie zal regelmatig een bericht in het Kerkblad plaatsen over de W.C.B.
om u hierover verder te (blijven) informeren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Meld deze via diaconie@hervormdsliedrecht.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk
contact met u op.        

De Diaconie                                                                                            

De W.C.B. … ‘werkt’ u allemaal mee?!