Groet namens Spring In

Het bestuur van de Spring In wil alle vrijwilligers (ruim 170) Gezegende feestdagen wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar. We zijn dankbaar dat we ook in het afgelopen jaar weer veel werk mochten verzetten. Het meeste werk vindt plaats achter de schermen…..; denk aan praktische hulpverlening, ouderenbezoek, gastopvang, nieuw ingekomenen bezoek. Onder de vrijwilligers bij het kraambezoek is een aantal dames al vanaf 1983 actief! Door sommigen zijn dus al honderden bezoekjes afgelegd en wordt nu bij de volgende generatie een bezoek afgelegd. Ook de vrijwilligers van het maaltijdenproject zijn actief en verzorgen elke maand weer een maaltijd/lunch voor alleengaanden. We zijn God dankbaar voor het vele werk dat we met elkaar in de gemeente mogen verrichten en kunnen niet zonder al die vrijwilligers! Komend jaar mogen we gedenken dat de Spring In 25 jaar bestaat. Daar gaat u vast nog meer over horen.

Namens het bestuur van Spring In:

Maja de Bruin, Willy de Jong, Wijnie van Kempen, Jannie van Wijngaarden, Eef Batenburg, Jan van Rijsbergen, Teus Baggerman, Paul de Jager en Elize Vlot.