GROOTLETTERBIJBELS

WANNEER DE LETTERS STEEDS KLEINER WORDEN EN HET LEZEN VAN DE BIJBEL STEEDS MOEILIJKER WORDT, DAN HEEFT DE DIACONIE OOK VOOR U EEN GROOTLETTER BIJBEL TE LEEN.
DEZE BIJBELBOEKEN ZIJN TE LEEN IN DE STATENVERTALING EN IN DE VERTALING VAN HET NEDELANDS BIJBELGENOOTSCHAP.
HEEFT U BELANGSTELLING VOOR ÉÉN VAN DEZE BOEKEN DAN KUNT U BELLEN MET KARIN VAN TILBURG TEL. NR. 410857
IK KOM ZE GRAAG BIJ U LATEN ZIEN!