Grote Bijbelkring wijken 1 en 2

Twee mooie bijeenkomsten in het kader van de Grote Bijbelkring.
Met in totaal 90 deelnemers (!) hebben we ons verdiept in het begin van Exodus, toch weer heel anders dan het luisteren naar een preek over het betreffende Bijbelgedeelte. Inmiddels zijn de datums van de kringavonden bekend.
De maandagavondgroep komt samen op 30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari en 19 maart.
De donderochtendgroep vergadert op 2 november, 7 december, 1 februari, 1 maart en
22 maart.
De eerstkomende keer hebben we het over Exodus 3-11. Graag dit gedeelte aandachtig doorlezen en eventuele opmerkingen en vragen, leeservaringen dus, opschrijven.