Grote Bijbelkring

We mogen terugzien op een mooi seizoen van de Grote Bijbelkring. Bijna alle groepen zijn zes keer bijeen geweest, zij het dat we nog niet op volle sterkte waren.
We hopen dat we het volgende seizoen ongestoord zullen kunnen beleven.
Graag wil ds. Mink alle deelnemers hartelijk bedanken voor de geschenkbon die hij als blijk van waardering ontving.