HA Collecte DV Zondag 30 januari 2022

HA Collecte Stichting De Hoop, Interne Opleidingsschool

Graag brengen wij het collectedoel betreffende de opbrengst van het Heilig Avondmaal onder uw aandacht.

De opbrengst van de collecte is speciaal gericht op de ondersteuning van de Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid van De Hoop. De Interne Opleidingsschool biedt mogelijkheden aan oud-cliënten van De Hoop en van collega-zorginstellingen om zich te ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringswerker i.o.. In een leertraject van één jaar wordt men met behulp van interne coaching, training en een externe opleiding geholpen een portfolio op te bouwen dat een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie en/of betaalde baan in de zorg. Het doel van dit leertraject is dat oud-cliënten van zorginstellingen ervaring op kunnen doen in de zorg en tevens een portfolio op kunnen bouwen, dit mogelijkerwijs als voorbereiding op een zorg gerelateerde mbo- of hbo-opleiding.

Daarbij kan een portfolio voor een zorginstelling extra informatie geven in een sollicitatieprocedure met betrekking tot vacatures voor omscholers, waarbij er tot een werk-leerovereenkomst wordt gekomen. De opleiding leert oud-cliënten van De Hoop en andere zorginstellingen om hun levenservaring deskundig in te zetten als voorbeeld van hoop voor lotgenoten. Wie een gift wil overmaken vragen wij de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of de QR code tijdens de Kerkdienst te gebruiken.

Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’ (de kosten zijn namelijk minimaal voor de Diaconie). Wij vragen u de Opleidingsschool van De Hoop te ondersteunen en te bidden om uw zegen op dit waardevolle werk.

 

Namens de Diaconie, Huib Visser