Handelingen van de apostelen [1,2]

Op het Pinksterfeest en de zondagen erna hebben we stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest van Jezus Christus in de vorming van de nieuwtestamentische gemeente.
We werden bepaald bij de betekenis van de doop (Pinksteren), de volharding (belijdeniszondag) en de betekenis van de ‘breking van het brood’ (avondmaalszondag). Zijn werk gaat door.
In het Bijbelboek Handelingen worden hiervan speciale voorbeelden gegeven en wordt de gang van de verkondiging van het evangelie vanuit Jeruzalem via heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde, bestemd voor Joden en heidenen, gevolgd.
In deze beweging willen we ons in de komende tijd laten meenemen.
Als uw beide wijkpredikanten starten we zondag 27 juni de nieuwe serie diensten.
Ons plan is, met enkele uitzonderingen vanwege speciale gelegenheden, de serie te vervolgen tot oktober.