Hart voor je huwelijk

De toerustingsavonden ‘Hart voor je Huwelijk’ hebben we in december afgerond. Met drie stellen mochten we nadenken over verschillende thema’s, zoals communicatie, terug naar het begin, samen geloven, hoe om te gaan met verschillen en samen intiem. We kunnen terugzien op waardevolle en leerzame avonden in een goede sfeer.

Een paar reacties:

– we kregen handvatten om samen te praten

– een paar keer gesprekken gevoerd die we zonder deze
avonden niet zouden hebben gevoerd . . .

– extra aandacht voor bepaalde zaken, zoals elkaars talen

In het nieuwe seizoen hopen we weer een toerusting te doen en graag bevelen we deze alvast aan.

Informatie? Bel of mail gerust!!

Ton en Paula Keesmaat
Nico en Ina van Horssen