Hart voor je Huwelijk

Zoals reeds eerder vermeld willen we ook dit winterseizoen weer de toerustingsavonden
” Hart voor je Huwelijk” houden. Fijn dat we al aanmeldingen hebben binnen gekregen!
Er is nog ruimte. Dus . . . als jullie er nog over denken en er nog niet aan toe gekomen
zijn om je op te geven: hartelijk welkom!
Samen nadenken over de rijkdom van het huwelijk en hoe je kunt investeren in
elkaar en kunt zoeken naar verdieping. Belangrijke lessen in een tijd waarin het
huwelijk steeds meer wordt aangevallen. Geef je daarom op! Want investeren
in je huwelijk -of je nu korte of lange tijd getrouwd bent- blijft ontzettend belangrijk.
Thema’s die in zes avonden aan de orde komen zijn: 
• terug naar het begin
• communicatie
• bouwen aan je huwelijk
• omgaan met verschillen
• intiem zijn
• samen geloven.

We komen bij elkaar in de Handpalm op D.V. dinsdagavond 21 januari, 4 februari
en 18 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april.
Ieder stel ontvangt een map met informatie, opdrachten, achtergronden, verdiepingsstof,
etc. waarvoor een bijdrage van ยค35,- wordt gevraagd.
Informatie en opgave kan telefonisch of per e-mail bij:
Nico en Ina van Horssen tel. 418566
Ton en Paula Keesmaat tel. 420709