Hartelijk dank!

Allen die zich hebben ingezet om namens de gezamenlijke kerken aanwezig te zijn op de Kerkbuurt op de vrijdag voor Kerst, heel hartelijk dank! Er was weer een kraam met heel veel leuke spulletjes, gemaakt door creatieve dames uit de gemeente. Super dat jullie er steeds weer voor zorgen dat we een heel aantrekkelijk ‘decor’ hebben naast de evangelisatie materialen. De opbrengst van de verkoop is € 200,- en wordt bestemd voor de uitzending van de Fam. Vogelaar.