‘Heer, ontferm U’

‘Heer, ontferm U’
Als samenleving zijn we buitengewoon geraakt door de situatie in Oekraïne. Al die vluchtelingen, die een goed heenkomen zoeken. Die afschuwelijke, weerzinwekkende, niet om aan te ziene beelden die ons getoond worden van de bombardementen en hun verschrikkelijke gevolgen. Hartverwarmend zijn de vele initiatieven, de steunbetuigingen, de inzamelingsacties, de voorbedes. Laat dit niet bij een impuls blijven. Continuïteit is zo belangrijk.
We bidden voor hen: ‘Heer, ontferm U’.
Ik wil ook nog voor een aantal andere punten aandacht vragen. In de eerste plaats noem ik degenen onder ons die onder trauma’s van de Tweede Wereldoorlog of de Koude Oorlog gebukt gaan. Beelden komen boven. En dan ook nog de dreiging van kernwapens.
We bidden voor hen: ‘Heer, ontferm U’.
Vervolgens vraag ik aandacht voor de asielzoekers, die een goed heenkomen in ons land zoeken. Sommigen verblijven hier al lang. Hun huisvesting is soms erbarmelijk, verveling slaat toe, aan uitzichtloosheid lijkt geen einde te komen. Met frustratie zien ze de warme hartelijkheid die Oekraïeners terecht wordt bewezen, maar zij voelen zich meer en meer in de steek gelaten.
We bidden voor hen: ‘Heer, ontferm U’.
Ook denk ik aan de Russische Nederlanders. Hier en daar zijn al ontslagen gevallen. Russen worden met de nek aangekeken. Hun kerken worden beklad. Ramen zijn al ingegooid. Dat kan toch niet, dat mag toch niet. Moet ons land voor hen dan onveilig worden? Nee toch. We bidden voor hen: ‘Heer, ontferm U’.
Het is een goede zaak ook te bidden voor de bevolking in Rusland die de klappen krijgt van de acties waarvoor het regime verantwoordelijkheid draagt. Persoonlijke verliezen omdat er soldaten gesneuveld zijn. Economische recessie. Honger. Verschrikkelijk.
We bidden voor hen: “Heer, ontferm U’.
Ten slotte is het onze roeping voorbede te doen voor de kerk. Spanningen in de kerk in Oekraïne waar een deel zich afsplitst van het patriarchaat Moskou. Om heel begrijpelijke redenen. Maar het is wel een kerkscheuring. Wie wordt hier wijzer van? Wie wordt hier blij van? Wie een kerkscheuring heeft meegemaakt in Nederland, weet hoeveel pijn het doet als broeders en zusters tegenover elkaar zijn komen te staan.
We bidden: ‘Heer, ontferm U’.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink