Heftig bericht van overlijden

Vorige week bereikte ons het heftige bericht van het overlijden van Gideon van Buuren. Tijdens een vakantie met vrienden in Griekenland is dit 19-jarige gemeentelid (uit wijk 3) verongelukt.
In gebed en medeleven zijn we betrokken op dit gezin en op zijn verdere familie en vrienden. Dit bericht raakt velen in Sliedrecht, en onder hen uiteraard veel jongeren.
Er was een plek voor ontmoeting in De Handpalm, een waardevol initiatief. Tijdens de dienst in de Grote Kerk en in Kerkklets is er zondagmorgen uitgebreid stilgestaan bij dit overlijden. Ds. Teeuw ging de gemeente voor in het schuilen bij God onder het Woord.
Ook in de Maranathakerk gaf ds. Mink woorden aan de verslagenheid die een bericht als dit oproept. In aansluiting bij het thema van de dienst wees hij op de hoofdprijs die we in geloof mogen verwachten na dit leven, in Gods toekomst. Tegelijk is er in het heden de troostprijs, als de Geest ons richting wil geven in het complexe, chaotische van het leven.
Ook in onze wijken zijn er verschillende gemeenteleden die in nauw contact staan met het gezin Van Buuren. We leven ook met hen mee. Als predikanten en (jeugd)ouderlingen zijn we uiteraard beschikbaar voor wie behoefte heeft aan een ontmoeting.
Ik moest denken aan woorden uit het lied Kyrie van Sela. Ik deel ze graag:
Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Heer, ontferm U.

Ds. Michiel Vastenhout