Heilig Avondmaal collecte

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Mogelijk weet u dat (deels) vanuit
Sliedrecht de Stichting Vrienden van Zjitomir actief en betrokken is bij hulpverlening in Oekraïne. Het werk van de Stichting Vrienden van Zjitomir is door de oorlog ineens helemaal veranderd.
In plaats van verslaafden werden vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne, in het begin van de oorlog, opgevangen in Het Anker (het gebouw van de Stichting). De Stichting Vrienden van Zjitomir ondersteunt van oorsprong verschillende projecten die als doel hebben de armoede in de Oekraïense provincie Zjitomir te bestrijden. Zjitomir ligt circa 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kiev. In 2000 vestigden Jan en Margreet van Beest zich in Zjitomir om zich voor dit doel in te zetten. Margreet zette zich in voor verslaafden en dak- en thuislozen. Dit heeft geleid tot verslavingszorg in Het Anker, Het Baken en hulp aan daklozen via De Ark. Op 26 oktober 2007 is de Stichting Vrienden van
Zjitomir opgericht om deze missie te ondersteunen. Sinds 2015 zijn de projecten overgedragen aan de Stichting Kom Over En Help te Nijkerk. Deze Stichting is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en financiering van de projecten.
De Stichting Vrienden van Zjitomir houdt zich nog bezig met de fondsenwerving ten behoeve van de projecten en de informatievoorziening naar de achterban. Door de actuele oorlog met luchtaanvallen op (militaire) doelen in de omgeving van Zjitomir is Het Anker tijdelijk gesloten. De veiligheid van bewoners en medewerkers staat voorop.

Inslag van een kruisraket op een woonwijk in Zjitomir

Op dit moment zijn hulpverleners van Het Anker aanwezig in Polen. De hulpverleners helpen vluchtelingen uit onder andere Zjitomir. Ook in Oekraïne wordt waar mogelijk ondersteuning geboden aan (ex-)bewoners en medewerkers van Het Anker.
Er zijn veel tekorten in Zjitomir. De Stichting ondersteunt de hulpverleners het liefst financieel. De hulpgoederen kunnen lokaal worden gekocht en worden aangeboden. Graag ondersteunen wij het werk van Stichting Vrienden van Zjitomir met de opbrengst van onze Heilig Avondmaal collecte.
Geef vrede, Heer, geef vrede.
Namens de diaconie, Huib Visser