Heilig Avondmaal Overslydrecht

In het bericht van Ds. Riemersma heeft u al kunnen lezen over de viering van het Heilig Avondmaal in Overslydrecht. Door omstandigheden staat dit pas 5-1-2018 in het Kerkblad. Zoals altijd worden ook nu allen uitgenodigd die niet bij de zondagse viering (op D.V. 28 januari) aanwezig kunnen zijn. Als u hiervoor opgehaald wilt worden, bel dan diaken W. van Tilburg telefoon 0184410857. De collecte die gehouden wordt, zal bestemd zijn voor Stichting de Hoop in Dordrecht. Wij wensen u een gezegende viering toe.

Namens de diaconie, Marius van Wijk