Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V. vrijdagmiddag 1 juni zal in huize Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal gevierd worden. De aanvang is deze keer om 15.00 uur. De voorganger is ds. L.W. den Boer. Deze viering is ook voor hen die niet aan de viering tijdens de diensten in de kerk kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent, kunt u bellen naar diaken M. van Wijk, 0622494408. Dan wordt er voor gezorgd dat u wordt opgehaald.

Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd zal zijn voor de noodlijdende mensen in Ethiopiƫ. Er is daar veel droogte en daardoor veel gebrek aan voedsel. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar. Kerk in Actie ondersteunt in deze nood. Meer over deze collecte kunt u lezen in een bericht in het Kerkblad van volgende week. Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,
Mark Teeuw, Marius van Wijk