Heilig Avondmaal Overslydrecht DV Goede Vrijdag 19 april

Op D.V. Goede Vrijdag 19 april zal in huize Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is om 15.30 uur. Tot 16.00 uur zullen liederen worden gezongen, waarna de Dienst zal aanvangen. De voorganger is Ds. J.W. Sparreboom. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die dit niet aan de viering van het Heilig Avondmaal in de Kerkgebouwen kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent kunt u bellen met diaken Paul de Jager, tel. 0184-421768 (of 06-53495626). De diaken van dienst haalt u graag op. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor Wereldwijde Voedselhulp (o.a. Ethiopiё) van Kerk in Actie. Meer informatie over het doel van deze collecte leest u elders in dit Kerkblad.

Namens de diaconie,
Huib Visser