Heilig Avondmaal Overslydrecht DV vrijdag 21 juni

Op D.V. vrijdagavond 21 juni zal in huize Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is om 18.30 uur (zingen vanaf 18.00 uur). De voorganger is Ds. G.J. Mink. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die dit niet aan de viering van het Heilig Avondmaal, tijdens de diensten van zondag 23 juni, kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent kunt u bellen met diaken Huib Visser, tel. 06-53495626 (bij voicemail graag inspreken). De diaken van dienst haalt u graag op. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor Noodhulp in Jemen. In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten. Zo mogen wij bij de versterking ons geloof ook onze medemensen gedenken.

 Namens de diaconie,
Huib Visser