Heilig Avondmaalscollecte voor CHR

Heilig Avondmaalscollecte voor Commissie Hulp Roemenië
Bijna ieder gemeentelid brengt van tijd tot tijd (meestal de 1e zaterdag van de maand) kleding, schoenen, linnen- en speelgoed naar de locatie waar de Voedselbank is gevestigd. Er staat ook een grote collectebus waarin u een bijdrage kunt doen.
Afgelopen zaterdag was de opbrengst € 95,-. Met die inkomsten zijn we erg blij. Ook u begrijpt dat voor dit vrijwilligerswerk meer nodig is. Ieder jaar is er gelukkig ook een Heilig Avondmaalscollecte voor de Commissie Hulp Roemenië. Jaarlijks zijn we aan transportkosten ongeveer € 6.000,- kwijt. Zonder de inkomsten van de Heilig Avondmaalscollecte kan dit prachtige stuk gemeentewerk niet draaien.

Waaraan besteed?
De gemeenteleden van inmiddels zes kleine dorpen waarderen het heel erg dat we hen als gemeente helpen met onze transporten en diaconale hulp. Micula en Lapusel liggen dichtbij de grens van Oekraïne en door hun contacten met enkele gemeenten in Oekraïne hebben we daar ook een heel klein beetje kunnen ontzorgen. Het geld van de Heilig Avondmaalscollecte wordt gebruikt om de kosten van vervoer van de ingezamelde kleding te betalen. Daarnaast is een deel van het geld bestemd voor een diaconaal potje in drie dorpen (jaarlijks € 900,-) om gemeenteleden te helpen bij hoge ziektekosten. Naast het ondersteunen van deze gemeenten helpt de CHR ook door geld beschikbaar te stellen voor de opvang van daklozen in Boedapest en de opvang en begeleiding van (wees)jongeren naar een zelfstandig bestaan (Pro Vita) in Baia Mare. Iedere euro die u geeft, komt echt voor 100% ten goede aan deze projecten. Wilt u een gift overmaken, dan kan dit aan Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht rekeningnr. NL25 RABO 0359 3227 19 onder vermelding Heilig Avondmaal. Alvast heel erg bedankt!