Herbergdag over pastoraat rond seksueel misbruik

Zaterdag 7 maart 2015 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden. Dr. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden zal een lezing houden met als titel: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om. Er is ruimschoots gelegenheid om met hem en elkaar van gedachten te wisselen. Ook kunt u deze dag (opnieuw) kennismaken met het werk van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met een lunch. De kosten bedragen € 12,50 per persoon. Inlichtingen en opgave (uiterlijk 3 maart) bij de Herberg, bij voorkeur per e-mail herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon 026-3342225.