Herinnering aan visitatie wijk 2

Nogmaals vestigen wij uw aandacht op de a.s. visitatie (“huisbezoek”) van onze wijkgemeente. Dit zal plaatsvinden op donderdag 30 april. Gemeenteleden die de visitatoren willen spreken zijn welkom tussen 19.30 uur en 20.00 uur in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk.