Herinnering zangdienst Johannes de Heer

Graag herinner ik u en jou aan de mogelijkheid om liederen aan te reiken voor de zangdienst op zondag 4 december, waarin we liederen van Johannes de Heer willen gaan zingen. Graag ontvang ik uiterlijk 25 november suggesties voor liederen via
michiel.vastenhout@hervormdsliedrecht.nl.
Uiteraard is het ook prima om me even te bellen!