Het ambt

Een aantal keren per jaar komen de predikanten en kerkelijke werkers in onze regio bij elkaar in de zogenaamde ‘werkgemeenschap’. Speciaal thema op onze volgende bijeenkomst is het synodale rapport over het ambt. In de afgelopen jaren was hierover bezinning en dat gaat de komende tijd nog door. Het heeft te maken met het ambt van Dienaar des Woords. Nu al zien we dat vele gemeenten geen voltijdse predikant kunnen beroepen. Ook zijn er vele collega’s die slechts een parttime aanstelling begeren. Hierbij komt nog dat het aantal aspirant-predikanten aan de opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit geen gelijke tred houdt met de (aanstaande) emeritering van de babyboomers. Dat doet wat met de plaatselijke gemeenten, het doet ook wat met de bovenlokale kerk. Hoe kijken we hiertegen aan?
Zijn er oplossingsrichtingen?
Maar bij het ambt denken we uiteraard ook aan ouderlingen en diakenen. In nogal wat gemeenten lukt het, soms al heel lang, niet meer om vacatures te vervullen. Kerkenraden worden klein, kleiner, soms zelfs te klein. De bestuurskracht neemt af, terwijl de verantwoordelijkheid hetzelfde blijft. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kan het pastorale en diaconale werk waartoe we als christenen geroepen zijn goede voortgang vinden? Hoe zullen de gemeenten worden opgebouwd in geloof, hoop en liefde?
Een belangrijk onderwerp dus voor ons om te overdenken.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink.