Het stokje overnemen

Vorige week gaf Mieke het stokje aan mij door als schrijver van de kopij voor onze wijk.
Dat is een stokje dat ik met alle plezier van haar overneem. Maar niet zonder haar uiteraard, namens ons allen, hartelijk te bedanken voor de manier waarop zij vorm en inhoud heeft gegeven aan deze taak. Een vacaturetijd, die ook samenviel met de coronatijd. Daarvoor bestonden geen draaiboeken! Ook niet voor de manier waarop een kerkblad dan kan worden ingezet als middel om elkaar te bemoedigen.
Mieke, dank voor de persoonlijke toon die je hierin vaak hebt weten te treffen!

Ds. M.H. Vastenhout