Hij spreekt me aan!

Vroeger was geloven heel gewoon. Opa geloofde. Oma ook. En in je omgeving ken je ook mensen voor wie dit nu geldt. Velen van hen gaan min of meer geregeld naar de kerk. Maar misschien geldt voor jou wel: ‘Het spreekt me niet aan’.
Voor anderen kan het anders zijn. Zij zouden kunnen zeggen: ‘Mij spreekt het aan’.
Zo komen we niet veel verder. Je kunt het ook van een andere kant belichten.
Als christenen geloven we dat het ten diepste er niet omgaat of HET mij al of niet aanspreekt.
We zijn ervan overtuigd dat je het persoonlijker moet zeggen: ‘HIJ spreekt me aan’.
En met die ‘Hij’ wordt Jezus bedoeld. Jezus spreekt me aan. Hij spreekt ons aan.
En jawel: ‘Hij spreekt jou aan’.
Over dit thema gaat het in de Open Deur-dienst op zondagavond 19 maart om 18.00
uur in de Maranatha Kerk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht gezamenlijk.
Voorganger is ds. G.J.  Mink. Muzikale medewerking verleent de band ‘Kingdom’ uit Hardinxveld.
Iedereen is van harte welkom. En neem ook vooral anderen mee!