Huis van de Kerk

Afgelopen week heeft de regiecommissie vergaderd over het Huis van de Kerk. In de voorbije periode heeft de commissie een plan van aanpak opgesteld dat begin januari door het College van Kerkrentmeesters besproken zal worden. In dit plan van aanpak staat onder andere dat we gaan inventariseren wat de eisen en de wensen zijn ten aanzien van het Huis van de Kerk. Met de uitkomst hiervan gaan we, naast het reeds bestaande plan, alternatieven onderzoeken. Dit laatste is belangrijk om straks als gemeente een breed gedragen en weloverwogen keuze te kunnen maken voor een Huis van de Kerk. In het plan van aanpak staat ook dat we 4 werkgroepen zullen vormen. De eerste werkgroep die gevormd zal worden, gaat de eisen en wensen formuleren voor het Huis van de Kerk. Voor deze werkgroep zoeken wij gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen. Inmiddels heeft zich al een gemeentelid gemeld, maar voor de uitvoering van deze taak zijn meer mensen nodig.

Bent u, ben jij beschikbaar?

Stuur een mail naar hvdk@hervormdsliedrecht.nl.

 Regiecommissie Huis van de Kerk