Huis van de Kerk

Begin februari hebben wij u laten weten dat de werkgroepen met betrekking tot het Huis van de Kerk van start zijn gegaan. Deze aftrap vond plaats omdat het moment dichtbij was gekomen om u te kunnen informeren over ontwikkelingen rondom het gebouw Boerhaave. Dat moment is nu gekomen en we zijn dankbaar u nu inhoudelijk te kunnen informeren.

Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente en de burgerlijke gemeente Sliedrecht hebben een ‘Overeenkomst van koop en verkoop’ getekend. Het komt er op neer dat we als kerkelijke gemeente een stuk grond gaan kopen waar nu deels het gebouw Boerhaave nog op staat. De gemeente Sliedrecht gaat Boerhaave slopen en de grond bouwrijp maken. Een deel grenzend aan de grond rondom de Grote Kerk kopen we als kerkelijke gemeente. Het andere deel van de grond gaat de gemeente Sliedrecht zelf gebruiken om het gebied rondom het pand Elektra opnieuw in te richten. De aangekochte grond kunnen we als kerkelijke gemeente gaan gebruiken om bijvoorbeeld het Dienstgebouw uit te breiden of om een Huis van de Kerk te gaan bouwen.

Samen met de werkgroepen gaan we nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met dit stuk aangekochte grond, wat wenselijk en noodzakelijk is in combinatie met de andere kerkelijke gebouwen zoals het Dienstgebouw, het CJMV-gebouw en de Handpalm. Hierbij onderzoeken we ook wat de financiële gevolgen zijn van deze mogelijkheden. Zodra we inzichtelijk kunnen maken wat voor ruimte er nodig is om naar de toekomst toe optimaal gemeente te kunnen zijn, welke gebouwen of wat voor gebouw we daarvoor nodig hebben en wat dit op financieel gebied betekent op de korte en/of de lange termijn, zullen wij u daarover nader informeren. Als commissie Huis van de Kerk zijn we van mening dat het een verstandige keuze is om deze grond aan te kopen daar dit mogelijkheden biedt voor de toekomst en deze kans zich niet snel opnieuw voor zal doen.