Huis van de Kerk

Vrijdag 6 november 2020 heeft bij de notaris de overdracht plaats gevonden van een stuk grond naast de Grote Kerk.
Dit stuk grond is door de gemeente Sliedrecht verkocht aan onze kerkelijke gemeente. Deze grond is beschikbaar gekomen doordat het gebouw Boerhaave door de gemeente Sliedrecht is gesloopt. De aangekochte grond heeft een oppervlakte van ruim 280 m2. Op de plattegrond hieronder kunt u zien welk gebied is toegevoegd aan het terrein rond de Grote Kerk. Als regiecommissie hadden we gehoopt om nu samen met de werkgroepen verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden die deze aankoop met zich mee brengt. De huidige maatregelen rondom het corona-virus maken echter dat we nog even geduld moeten hebben. De werkgroepen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met dit stuk aangekochte grond, en wat wenselijk en noodzakelijk is in combinatie met de andere kerkelijke gebouwen. Daarnaast maken zij inzichtelijk wat voor ruimte er nodig is om naar de toekomst toe optimaal gemeente te kunnen zijn, welke gebouwen of wat voor gebouw we daarvoor nodig hebben en wat dit op financieel gebied betekent op de korte en lange termijn. Zodra het mogelijk is zullen deze werkzaamheden weer worden opgepakt en zullen wij u informeren over de voortgang.
Regiecommissie Huis van de Kerk