Huis van de Kerk

Op de gemeenteavond van jl. maandag 17 september is de gemeente ge├»nformeerd over de idee├źn met betrekking tot een nieuw kerkelijk centrum op de plaats van het huidige Dienstgebouw en het aan te kopen gebouw, in gebruik bij de buurtvereniging Boerhaave. De voorbereidingscommissie is bijzonder verheugd met de opkomst van naar schatting zo’n vierhonderd gemeenteleden. De leden van de commissie zijn zich er van bewust dat de informatie sommige gemeenteleden verraste, zoals het bedrag van de geschatte bouwkosten en de schetsen van een contrasterend bouwwerk. Dat leverde dan ook de nodige vragen op, naast andere die veelal betrekking hebben op de uitvoering van het werk. Het was onmogelijk alle vragen te beantwoorden. Vandaar dat de commissie het voornemen heeft alle vragen te rubriceren en stuk voor stuk van een antwoord te voorzien. Wij kunnen ons voorstellen dat er naar aanleiding van de katern bij het vorige Kerkblad en de gemeenteavond nog meer vragen leven. Die vragen kunnen gesteld worden via het nieuw aangemaakte mailadres: hvdk@hervormdsliedrecht.nl.

Aan het einde van de avond toonden de aanwezigen met een applaus hun instemming met het initiatief. De preses van de Algemene Kerkenraad concludeerde dat er voldoende draagvlak is om verdere stappen te zetten. Hij neemt die positieve uitslag mee naar de vergadering van de AK op 27 september a.s.

Als de AK instemt met een vervolg in dit proces, zal onder de kop Huis van de Kerk regelmatig berichtgeving plaatsvinden over de vorderingen. Dan zult u ook uitgenodigd worden verder mee te denken over dit initiatief.