Huisbijbelkring “Groeien in geloof”

Als huisbijbelkring willen we met elkaar groeien in het geloof. Dit door bijbelstudie, gebed en ontmoeting. eens in de twee weken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De locatie? Om de beurt bij iemand thuis.
info Marco en Agnes Heijstek, tel. 0184 412322, marcoagnesheijstek@kpnplanet.nl