Huisbijbelkringen

Zondag ontvangt u bij de ingang van de kerk een overzicht van alle huisbijbelkringen. Deze kringen voorzien in een grote behoefte. Graag wil ik u/jou aansporen om aan één van deze kringen deel te nemen. Schroom niet om met een kringleider contact op te nemen en te vragen of er ook voor u/jou een plekje in de kring is. Ik hoop van harte dat de Heere de bestudering van Zijn Woord zegent, tot opbouw van uw/jouw persoonlijke en ons kerkelijke leven.