Huiscatechese

Na een inspirerende ontmoeting na afloop van de Revival- of jeugddienst, gaan we binnenkort onze eerste reguliere bijeenkomsten houden. In de teamvergadering hebben we afgesproken dat we in deze bijeenkomsten de landelijke regels volgen voor een onderwijsleersituatie. Dit betekent dat de catecheten ten minste anderhalve meter afstand zullen houden tot de catechisanten en dat de ruimte goed geventileerd wordt.
Als een huiskamer te klein is, zal naar een grotere locatie worden uitgeweken. Elke groep heeft een groepsapp waarop nadere informatie wordt gegeven. Er zijn enkele mutaties in de leiding. Anton en Heleen Vermeer starten een nieuwe groep waaraan ‘de bruggers’ zullen deelnemen. Harry en Leandra van der Tak nemen de groep 13/14-jarigen over van Manfred en Lenie Militie. Robert-Jan en Gillian Gort ontmoeten de groep 14/15-jarigen die voorheen begeleid werd door Gerben en Elize Zegelaar. Helaas moesten we ook afscheid nemen van Johan en Linda Koppelaar; hun groep wordt vooralsnog over andere groepen verdeeld. Aspirant-catechisanten die er afgelopen zondag niet bij konden zijn, niet al vorig jaar bij een groep hoorden en graag willen deelnemen, kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke jeugdouderling, Timon Jongkind, 0184 750938. De bijeenkomsten zijn in de regel eens in de veertien dagen.