Huiscatechese wijk 2

Huiscatechese
Ben jij een brugklasser? Dan heb je de eerste stappen al gezet op je nieuwe
school. Dat is vast even wennen. Ook in de gemeente mag je een nieuwe stap
zetten. Heb je eerst mee kunnen doen met de kindernevendienst, nu nodigen
we je uit om mee te komen doen met de huiscatechese. Vanaf  begin oktober
komen we om de week samen in kleine groepen bij de leiding thuis.
Samen willen we luisteren en leren uit Gods Woord.
Natuurlijk zijn ook de tweede- en derdeklassers weer van harte welkom. Doe ook mee en geef je op voor donderdag 26 september!
Je kunt je opgeven bij jeugdouderling Krijn Schep, k.schep@chello.nl, tel. 0184-413802.
Heb jij (of je ouders) nog andere vragen? Mail of bel me gerust!
N.B. Diegenen die vorig jaar al mee hebben gedaan met de huiscatechese, hoeven
zich niet weer aan te melden. Zij krijgen vanzelf via hun eigen leiding een uitnodiging!