Huiscatechese wijken 1 en 2

De komende week komen de huiscatechesegroepen voor de laatste keer bij elkaar. Sommige groepen hebben hun laatste bijeenkomst al gehad. Tijdens de dienst op zondagavond 7 april sluiten we als gemeente het huiscatecheseseizoen met onze jongeren af. Jongeren uit alle groepen werken actief aan deze dienst mee. Na afloop
van de dienst staat er voor de jongeren een eenvoudige maaltijd klaar en is er
gelegenheid tot ontmoeting in het CJMV-gebouw. Graag willen we alle jongeren
en de catecheten heel erg hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.