Huiscatechese wijken 1 en 2

Alle jongeren in de leeftijd van de middelbare school kregen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen met de catechese. In de kleine kring van de huiskamer hopen we elkaar te ontmoeten en door te spreken over het volgen van Jezus Christus. Mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, geef het dan door aan jeugdouderling Nico Leerlooijer.