Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting

Vanaf 1 maart kunnen de aangiftes 2014 voor de Inkomstenbelasting worden ingevuld. De Diaconie is bereid om u daarin bij te staan. Dat geldt ook voor het (digitaal) invullen van formulieren om toeslagen aan te vragen. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dat melden bij de secretaris van de diaconie: Arjan den Otter, tel. 422645 of per e-mail: diaconie@hervormdsliedrecht.nl Wilt u bij een aanmelding per e-mail niet vergeten uw telefoonnummer te vermelden? Vervolgens zal met u contact worden opgenomen en een afspraak worden gemaakt. College van Diakenen