Hulp Moldavië

Vanwege corona is maar één keer Grote Bijbelkring gehouden; daardoor is er slechts € 62,- in dit seizoen opgehaald.
Ondanks dat heeft de Anathol Andriuta ervoor gezorgd dat de allerarmste ouderen en zieken voorzien zijn van kolen, hout en eten. De Vereniging Hulp Moldavië is afhankelijk van giften. Mocht u nog iets voor dit mooie doel willen overmaken, dan graag op rekeningnummer NL51 RABO 0136 5752 34 t.n.v. VHM.

Met vriendelijke groet, de medewerkers van de vereniging,
Nel Faas en Joke Scholten