Huwelijksaankondiging William en Rianne

Vrijdag 2 juni wordt een bijzondere dag voor William de Wee en zijn vriendin Rianne van Zweden uit Middelburg. Die dag hopen ze namelijk in het huwelijk te treden.
Een dag waar ze lang naar hebben uitgekeken, samen met hun familie en vrienden. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 17.00 uur begint in de Grote Kerk. Daarvoor zijn we als gemeente van harte uitgenodigd!
Ook kunnen we via een kaartje of op andere manieren blijk geven van onze betrokkenheid op dit bruidspaar.
We wensen William en Rianne een goede tijd toe waarin ze zich voorbereiden op ‘hun’ dag, waarvan we met hen hopen dat die onvergetelijk zal zijn! Ze gaan wonen op het adres van William en daarom heten we Rianne alvast van harte welkom in onze gemeente.