Huwelijkscatechese

Denk je er over na om te gaan trouwen of ben je afgelopen jaar getrouwd? Kom dan naar de kring voor huwelijksvoorbereiding: ‘Klaar voor de start’. Deze kring wil de deelnemende stellen onder andere:
– Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de
Bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd.
– Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een
christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven.
– Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van
God volgens deze christelijke visie in te richten.
De thema’s van de avonden zijn:
– Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
– Liefde en trouw
– Communicatie en conflict
– Seksualiteit en gezinsvorming
– Huisgodsdienst

Wanneer?

‘Klaar voor de start’ vindt plaats op vijf avonden D.V. in de periode eind oktober tot begin december 2014. Als je in deze periode niet kunt, neem dan toch contact met ons op. Dan kunnen we misschien wat verschuiven. De avonden beginnen om 20:00 uur en eindigen om ongeveer 22:00 uur.

Hoe verloopt een avond?

Het doel van de avonden is de ontmoeting met elkaar, rondom het Woord van God. De één zal graag z’n mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Heb je interesse of vragen, neem contact op met:
Jeroen en Rosita Spek, Kraal 55, tel: 426319
Leendert en Netty Huijzer, Weresteijn 120, tel: 422394
E-mail