Huwelijksjubileum

Op D.V. zaterdag 10 december is ons predikantsechtpaar Gert en Gisela Mink-Tien, Batelier 53, 3362 JR, veertig jaar getrouwd. Namens de kerkenraad en de gemeente feliciteren wij hen met dit robijnen huwelijk. Een robijn (afgeleid van het Latijnse ‘ruber’, ‘rood’) is een rode edelsteen. In de Bijbel wordt de waarde van de robijn ook onderkend, al gaat het er in sommige van die tekstgedeelten juist om dat er schatten zijn van grotere waarde: de wijsheid is kostelijker dan robijnen (Spreuken 3: 15) en de waarde van een goede vrouw gaat die van robijnen in de ogen van haar echtgenoot ver te boven (Spreuken 31). Ook in Job 28 wordt robijn genoemd als een van de schatten die de mens zoekt op plaatsen waar de onschatbare en onvindbare wijsheid van de levende God niet te vinden is.
Wij bidden het robijnen bruidspaar nog vele jaren samen in gezondheid toe.
Voorzitter wijkkerkenraad 1,
Paul Passchier