Huwelijksjubileum Ds. Riemersma

Zaterdag 27 juni a.s. hopen ds. Riemersma en zijn vrouw, hun 25-jarig huwelijk te gedenken. Wij willen hen hartelijk gelukwensen met dit heugelijke feit. Ook felicitaties aan hun zoon Michiel, die op diezelfde dag zijn verjaardag viert. Wij zijn ds. Riemersma zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden in ons midden. Gedurende vele jaren al onderhoudt hij de contacten met gemeenteleden van 75 jaar en ouder in de wijken 1 en 2. Dat betekent ook veelal dat hij mensen begeleidt in hun laatste levensfase, na een overlijden contact heeft met de familie en uiteindelijk ook de rouwdiensten verzorgt. Een taak die veel van een predikant vraagt. Hij mag weten dat dit werk zeer gewaardeerd wordt in de gemeente. Wij wensen hem, zijn vrouw en zoon een mooie viering van hun trouwdag toe en Gods zegen op hun verdere levenspad.