Huwelijksjubileum

Op zaterdag 24 augustus hopen dhr. A. (Ad) van Beest en mw. N. (Nel) van Beest-Klop erbij stil te staan, dat zij elkaar 40 jaar geleden het jawoord gaven. Samen met hun kinderen, kleinkinderen en anderen die hen na staan vieren zij deze bijzondere mijlpaal.
Als gemeente delen we in de dankbaarheid dat de Here God hun leven heeft geleid en dat Hij hen voor elkaar heeft gespaard.
Voor de toekomst wensen wij hen van harte Gods zegen en nabijheid toe.