Ik zal je goedheid bewijzen

Afgelopen zondagmorgen ging ds. J. Riemersma voor. Hij stond stil bij 2 Samuel 9.
Hier vraagt koning David of er nog iemand uit de familie van Saul in leven is.
Dat blijkt Mefiboset te zijn, een zoon van Jonatan, die na een ongeluk in z’n jeugd kreupel is geworden.
David neemt deze zoon van Jonatan op aan zijn hof en geeft hem de landerijen van zijn opa Saul en de mensen om het te bewerken terug. Hij bewees deze man goedheid.
Een voorbeeld van goedheid bewijzen heb ik meegemaakt bij één van mijn tantes en haar gezin. In mijn vroege jeugd kwam ‘De Merwebolder’ in Sliedrecht. Een plaats voor verstandelijk beperkte mensen om te wonen. De mensen die er woonden hadden niet allemaal familie, die naar hen omkeek. Mijn tante – een eenvoudige vrouw die het niet breed had – gaf zich op als ‘bezoekmoeder’ en zo kwam ze in contact met een bewoonster. Deze bewoonster hebben mijn tante en haar gezin tientallen jaren liefdevol opgenomen. Op zondag werd ze gehaald of bezocht, er werd met haar gewinkeld en leuke dingen gedaan. We kwamen met de hele familie opdraven op haar verjaardagen, wat mij al jong leerde dat je ook anders mag zijn en dat dat niet ‘raar’ is. Mijn tante wist ook de contacten met haar familie te herstellen. Dit alles vanuit haar wens om ‘goedheid te willen bewijzen’.
Zo zien we dat mensen zoals koning David of mijn tante klaar staan om er voor anderen te zijn, zonder dat ze daarvoor betaald hoeven te worden, of het moet met liefde zijn.
In Jezus zien wij hetzelfde. Hij was er voor lammen, blinden en bezetenen.
Hij bewees hen goedheid, maar niet alleen aan hen, door Zijn kruisdood heen ook aan ons, hier en nu! En alles wat hij terugvraagt is onze liefde. Laten wij dan ook, in de voetsporen van Hem ‘goedheid bewijzen’! En dat hoeft echt niet zo groots te zijn als bij koning David of mijn tante, dat mag ook gewoon door eens iemand die het moeilijk heeft te bellen, een kaartje te sturen, boodschappen te doen, je op te geven voor Spring In enz. Er zijn genoeg mogelijkheden om ‘goedheid te bewijzen’, dus aarzel vooral niet!

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer