In verwachting…

Tijdens de diensten staat sinds de eerste Adventszondag een ‘bloemstuk’ opgesteld.
Het stuk is een sober stuk; het verbeeldt het wachten op de komst van het Licht.
‘Het volk dat ronddwaalt in duisternis ziet een groot Licht..’
De stronk verbeeldt Jesaja 11: 1 (een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï).
De bloembol staat symbool voor het verwachten: nieuw leven.
Het venster verbeeldt het ‘zien’; uitkijken naar de komst van Gods zoon. Het Licht wordt steeds meer zichtbaar.
Er staan vier kaarsen in. Eén voor iedere adventszondag. Ook daar komt steeds meer Licht.
Zo verwachten wij de komst van de Heer!