Indrukwekkende uitvaart

Maandag 19 september werd de Britse koningin Elizabeth begraven. Velen over de hele wereld keken mee, en hoorden Bijbelwoorden, liedteksten, een preek en gebeden, die hopelijk tot nadenken hebben gestemd. Over trouw, macht, hoop, dood en leven. En dat alles in het licht van Christus. Indrukwekkend. Graag deel ik twee citaten, die ik dinsdagmorgen tegenkwam.
Allereerst een fragment uit de preek van aartsbisschop Justin Welby:
‘Mensen die een liefdevolle dienstbaarheid tonen zijn zeldzaam in alle lagen van de bevolking. Leiders die liefdevolle dienstbaarheid tonen zijn zelfs nog zeldzamer. Maar in alle gevallen zijn zij die dienen geliefd. Zij die zich vastklampen aan macht en privileges worden vergeten.’
Een diepe les, ook voor ons bij het volgen van Jezus in óns dagelijkse leven.
In het Nederlands Dagblad stond een interview met de Engelse theoloog Sam Wells, predikant van de kerk St.Martin-in-the-Fields. Ook zijn woorden mogen ons te denken geven. Er wordt hem gevraagd wat volgens hem belangrijk is om mee te nemen uit deze begrafenisdienst voor de toekomst. Hij antwoordt:
‘Twee dingen. Als eerste: Groot-Brittannië is op zijn best als kleine natie die een
verschil maakt. Het gaat niet om macht, maar om trouw. Dat representeerde de koningin. Als tweede: de dienst leert ons wat over de menswording. De koningin kwam bijna elke dag een ziekenhuis openen, een supermarkt bezoeken of ze ontmoette mensen die een prijs ontvingen. Ze was er altijd. De koningin liet ons een beeld van God zien. Ze was zo ongeveer het enige blijvende wat veel mensen hebben gekend en dat is nu weg. Nu gaan mensen denken: wat is nog meer blijvend? Dat kan ertoe leiden dat ze hun verhaal weer met het verhaal van God verbinden. Dat is het belangrijkst voor iedere christen: wat laten we de wereld zien over het karakter van God?’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout