Inge Lievaart

Een van de meest bekende gedichten/liederen van Inge Lievaart is het avondmaalslied: ‘Heer, wij komen vol verlangen op uw roepstem naar uw dis’.
Ze heeft ook andere mooie, tot nadenken stemmende, gedichten geschreven, die in twee dikke banden verzameld zijn.
Een ervan is ‘Tekenen’. Dit luidt als volgt:

Waarom waren het blinden
die Hij genas?
Opdat wij zouden zien
dat wij blinden zijn.

Waarom waren het doven
die Hij genas?
Opdat wij zouden horen
dat wij doven zijn.

Waarom waren het onreinen
die Hij genas?
Opdat wij zouden weten
dat er geen reinheid in ons is.

Waarom riep Hij ook doden
in het leven terug?
Opdat Hij ons troostte:
voor Mij jullie blindheid,
doofheid, onreinheid,
ik ga de dood in,
Draag het weg op mijn rug.

Ten slotte
Een vriendelijke groet, ds. G.J. Mink.